Islam og kristendom

Foredrag: Lydighed eller lovsang – om islam og kristendom 

Sæt et stort kryds i kalenderen d. 17. nov. kl 15, hvor Professor Emeritus Kurt Christensen holder foredrag om ligheder og forskelle mellem islam og kristendom.

Hvorfor er det overhovedet nødvendigt for kristne at forstå islam? Ifølge Kurt Christensen er der tre grunde:

  • for at kunne møde muslimer ”i åbenhed, fred og tolerance på et informeret niveau”
  • for at kunne ”imødegå ubegrundede synspunkter vedrørende forholdet mellem islam og kristendom, både fra muslimsk og kristen side” og sidst, men ikke mindst
  • for bedre at kunne bringe evangeliet til muslimer.

Der siges og skrives meget om islam, og mange har en mening – men ikke mange har et kvalificeret grundlag at udtale sig på. Kurt Christensen er tidligere professor i etik og religionsfilosofi på Menighedsfakultetet og har i mange år beskæftiget sig med Islam både gennem studieophold i muslimske lande og ved dybdegående research. Derfor er han den rette til at navigere i dette felt. Kurt Christensen har blandt andet skrevet bogen Lydighed og Lovsang, hvis titel understreger tesen, at der bag de mange ligheder mellem islam og kristendom også er væsentlige forskelle. Forskelle, der blandt andet kan udtrykkes med “Lydighed eller lovsang”.

Du bliver blandt andet klogere på:

  • Islams og kristendommens oprindelse, historie og udbredelse
  • Muhammed-tegningerne
  • Menneskesyn
  • Etik og moral
  • Gudsforståelse og synet på Jesus
  • Frelsesforståelse

Der serveres kaffe og kage. Alle er velkomne, og der bliver god tid til spørgsmål.