Fradragsmuligheder ved økonomiske bidrag

Ønsker du fradrag for gaver og overførsler, er der forskellige formalia, der skal tages hensyn til.

Sørg for det første for, at dit navn fremgår i giverkuvert eller på teksten i bankoverførslen, så fradraget for din støtte kan allokeres ved udgangen af året.

På den måde kan man få skattefradrag for dit bidrag på op til 15.900 kr. om året (det såkaldte §8 fradrag). Læs mere om SKATs fradragsregler her: SKAT.

Hvis du vil bidrage med mere end 15.900 kr. årligt, skal du overveje at tegne en forpligtelseserklæring, hvor du forpligter dig til at støtte kirken med et fast beløb eller en fast procentdel af din indkomst – fx 10 pct. før eller efter skat. På den måde kan du få fradrag hos SKAT for alt det, du giver, uanset beløbsstørrelsen – dog max. 15 pct. af din indtægt.

Du kan med fordel læse vores “Vejledning til forpligtelseserklæring” og downloade en “forpligtelseserklærings-blanket” til udfyldelse.

Du kan enten aflevere din forpligtelseserklæring i lukket kuvert på kirkens kontor eller direkte til Anders, som er kirkens kasserer.

Alternativt kan man scanne en kopi af den udfyldte blanket og sende den per mail til kasserer@amagerbrofrikirke.dk med teksten ”Ny Forpligtelseserklæring” i emnefeltet.

Klik her for at læse om vores økonomiske visioner og prioriteter, eller klik her for at læse om, hvordan du kan komme i gang med at give.