Kære nye netværksgruppe-leder

Af hjertet tak fordi du har sagt ja, til at være leder for en netværksgruppe. Det er en afgørende opgave, som bringer folk tættere sammen og tættere på Gud. Vi håber, at din tjeneste bliver til stor velsignelse for både dig og andre.

Selvom der på mange måder er meget frie rammer for, hvordan netværksgrupper kan se ud i Amagerbro Frikirke, har vi udarbejdet en guide til, hvordan vi ser, at grupperne skal fungere. Det er med andre ord nogle spilleregler, der sikrer, at vi når derhen, vi tror, Gud kalder os.

HVORFOR OVERHOVEDET HAVE NETVÆRKSGRUPPER?

Vi ønsker, at netværksgrupper bliver en afgørende del af Amagerbro Frikirke.

FÆLLESSKAB Alle, der allerede kommer i kirken eller nye, der er på besøg i kirken, inviteres til at deltage i en netværksgruppe. Alle skal opleve at blive inkluderet i et menneskeligt og åndeligt fællesskab. Netværksgrupperne eksisterer for at kunne skabe de praktiske rammer for det.

DISCIPELSKAB Missionsbefalingen (Matt.28:18-20) understreger, at hvis man ser sig selv som kristen, skal det at være en discipel (altså en lærling af Jesus) og hjælpe andre til at blive det, være i centrum. Det kan man ikke gøre alene, så derfor eksisterer netværksgrupperne for at kunne skabe gode rammer for discipelskab og åndelig vækst.

MISSION Kirken eksisterer for at række ud til dem, der endnu ikke er en del af kirken. Derfor må netværksgrupperne altid søge måder, hvorpå evangeliet om Guds Rige kan udbredes (Mark 1:14-15).

SPILLEREGLER

Du har (stort set) frit spillerum til at udforme en gruppe, som du finder meningsfyldt – om end det jo vil være en fordel, hvis andre deler din vision. Grupperne følger altså ikke en bestemt skabelon, og kan være meget forskellige. Der er dog nogle ”minimumskrav”, når du danner en ny gruppe:

For at det skal lykkes at være missionale og inkludere nye i fællesskabet, skal du kunne tjekke disse 2 punkter af:

 • Jeg er indstillet på at invitere nye ind i gruppen
 • Jeg er – helt fra start – indstillet på, at det er Welcome@20målet, at vi på et tidspunkt planter en ny gruppe ud fra gruppen

HVORDAN LYKKES VI

For at lykkes med vores mål om at skabe fællesskab, understøtte discipelskab og være missionale, forudsætter det, at vi:

 • Mødes jævnligt i grupperne, dvs. minimum hver tredje uge
 • Beder for og med hinanden som et centralt element i gruppen
 • Har et fast element ved gruppens møder, der strukturerer og understøtter discipelskab og en missional praksis. Der er stor fleksibilitet og frihed omkring, hvad det f.eks. kan betyde:
  • Man skiftes til at fortælle sin troshistorie
  • Man indleder med at fortælle om noget af det bedste og værste, der er sket siden man mødtes sidst
  • Man diskuterer hver gang et afsnit af ”Noget om den kristne tro” eller en anden bog
  • Man læser til hver gang et bibelafsnit, som man diskuterer og sætter i relation til sit eget liv
  • Man samarbejder omkring diakonalt arbejde
  • Man har en Lectio Divina eller en Ignatiansk læsning af et stykke fra evangelierne
  • Man ser en online prædiken og diskuterer dette
  • Osv.

Du kan få hjælp til materiale på amagerbrofrikirke.dk/netværksgrupper/ledere eller ved at kontakte Vibeke.

DU ER IKKE ALENE

Husk, at vi i Menighedsledelsen står klar til at støtte op om din tjeneste. Hvis du har brug for at dele både glæder eller frustrationer, ønsker hjælp til struktur, materiale eller noget helt andet, kan du i tage fat i netværkskoordinator, Vibeke, på 2510 1512 eller vibeke@amagerbrofrikirke.dk.

Med ønsket om Guds rige velsignelse over din tjeneste,

Menighedsledelsen

Amagerbro Frikirke