Corona-retningslinjer

Du finder her de gældende corona-retningslinjer for kirker.

Vi holder os naturligvis orienteret om, hvad sundhedsmyndighederne og kirkeministeriet anbefaler og anvender disse i vores gudstjenester, fællesarrangementer og børne- og ungdomsaktiviteter.

Retningslinjer

Retningslinjerne gælder fra onsdag den 21. april og følger i store træk den øvrige genåbning af samfundet, hvilket blandt andet betyder:

 • Arealkravet lempes fra 7,5 m2 per person til 2 m2 per person ved siddende arrangementer (men 4 m2 per person, hvis man ikke i det væsentlige sidder ned).
 • Anbefaling om afstand ændres fra generelt 2 meter til generelt mindst 1 meter, dog stadig mindst 2 meter ved sang.
 • Anbefalingerne omkring varighed af indendørs gudstjenester og andre religiøse handlinger ophæves.
 • Anbefaling om at undgå fællessang ved indendørs gudstjenester og andre kirkelige handlinger ophæves.
  Tilbage står en anbefaling om, at ”det bør overvejes, om sang ved indendørs gudstjeneste og lignende samt menighedsaktiviteter helt kan undlades, så længe der er risiko for smittespredning med corona/COVID-19.” Altså ikke en anbefaling om at undgå sang, men en anbefaling om at overveje, om sang kan undgås.
  I samme boldgade ligger en bemærkning om, at ”det lokalt kan overvejes om man vil reservere nogle dele af lokalet, for eksempel nogle kirkebænke, til personer, der ikke ønsker at synge eller sidde ved siden af andre, som synger.”
 • Indendørs foreningsliv for børn og unge under 18 år er undtaget fra forsamlingsforbuddet (gælder dog ikke for aktiviteter, som indebærer sang). Her må man nu samle op til 25 personer.
 • Anbefaling om udluftning er blevet præciseret. Der må ikke bruges bord- eller gulvventilatorer, da disse blot blæser luften (og dermed eventuel smitte) rundt i lokalet.
  Derudover en bemærkning om, at man med fordel kan tømme lokaler for personer cirka en gang i timen for at lufte ud med gennemtræk, hvis et arrangement varer mere end to timer. Gælder dog ikke lokaler med ventilationssystemer, som løbende sikrer luftskifte i lokalet.
 • Udendørs arrangementer af enhver slags (begravelser, gudstjenester med videre) følger fremover det generelle udendørs forsamlingsforbud, som løbende stiger frem mod den 11. juni, hvor det helt bortfalder (se skema nedenfor). Ansatte tæller ikke med i opgørelsen, og der er ikke forskel på, om deltagerne sidder ned eller står op.
 • Gudstjenester og andre religiøse handlinger indendørs er stadig undtaget forsamlingsforbuddet, men skal følge arealkravet, mens forsamlingsforbuddet for øvrige kirkelige aktiviteter følger det generelle indendørs forsamlingsforbud, indtil det i august helt bortfalder (se skema nedenfor). Ansatte tæller ikke med i opgørelsen.
 • De to ovennævnte betyder til sammen, at man i de første faser af genåbningen kan samle flere personer til en begravelse i kirkebygningen, end man kan have med ud til selve graven. Efterhånden som forsamlingsforbuddet udendørs hæves, vil dette misforhold forsvinde.

Retningslinjerne bliver snarest opdateret på Kirkeministeriets hjemmeside. De er skrevet på en måde, så de løbende justeringer sker automatisk i takt med, at forsamlingsforbuddet generelt udfases. Dette gælder dog ikke indendørs foreningsliv for børn og unge, idet der lige nu er en særlig undtagelse på området. Den kan forventes at bortfalde i takt med, at forsamlingsforbuddet udfases.