Gudstjenester i Amagerbro Frikirke

Gudstjenesten er en central del af det at være kirke. Vi kommer sammen for at tilbede Gud, blive inspireret af forkyndelsen og have fællesskab.

Cafégudstjeneste

Langt størstedelen af årets søndage har vi cafégudstjeneste søndag formiddag kl. 10, hvor vi starter med lidt morgenmad. Denne gudstjeneste er vores primære, som har en bred og generel appel i både form og indhold. Efter morgenmaden fortsætter vi kl. 10.30 med selve gudstjenestedelen, men man kan fortsat have sin kaffekop mv. med i kirkesalen, hvor vi sidder uformelt ved borde – heraf navnet ”Cafégudstjeneste”.

Gudstjenesten ledes typisk af en mødeleder, som koordinerer de forskellige indholdselementer, og som sædvanligvis også giver praktiske oplysninger om resten af ugens begivenheder.

Normalt indledes med en velkomst, bøn, evt. en salme samt diverse informationer. Herefter vil der typisk være en stund med lovsang, hvor vi synger en række (normalt 3-4) sange, der i stil og opbygning minder mere om nutidig rytmisk musik end de traditionelle salmer.

Efter lovsang går børnene til børnekirke, og dagens taler går på.

Ved langt størstedelen af cafégudstjenesterne afsluttes med nadver, og som oftest er der i den sammenhæng også mulighed for forbøn – altså at nogle beder for et specifikt behov man måtte have. Det hele foregår naturligvis i diskrete og respektfulde rammer.

Som afslutning på en cafégudstjeneste lyses velsignelsen, og gudstjenesten er herefter officielt slut. Nogle gange (som regel første søndag i måneden) er der fællesspisning efter gudstjenesten, og oftest er der under alle omstændigheder nogle, som bliver hængende lidt til uformelt samvær, inden turen går hjemad.

Netværks-søndag

”Netværks-søndag” ligger den sidste søndag i måneden. Her er der mulighed for at mødes med din netværksgruppe. Er du bare på besøg eller endnu ikke klar til en fast gruppe, er der en gruppe i kirken, som er åben for alle uden tilmelding hver netværkssøndag.