Gudstjenester i Amagerbro Frikirke

Gudstjenesten er en central del af det at være kirke. Vi kommer sammen for at tilbede Gud, blive inspireret af forkyndelsen og have fællesskab.

Selvom den almindelige gudstjeneste er for alle, har vi alligevel to forskellige gudstjenesteformer, som hver især har sin egen stil og målgruppe: Cafégudstjeneste og Classic.

Cafégudstjeneste

Langt størstedelen af årets søndage har vi cafégudstjeneste søndag formiddag kl. 10, hvor vi starter med lidt morgenmad. Denne gudstjeneste er vores primære, som har en bred og generel appel i både form og indhold. Efter morgenmaden fortsætter vi kl. 10.30 med selve gudstjenestedelen, men man kan fortsat have sin kaffekop mv. med i kirkesalen, hvor vi sidder uformelt ved borde – heraf navnet ”Cafégudstjeneste”.

Gudstjenesten ledes typisk af en mødeleder, som koordinerer de forskellige indholdselementer, og som sædvanligvis også giver praktiske oplysninger om resten af ugens begivenheder.

Normalt indledes med en velkomst, bøn, evt. en salme samt diverse informationer. Herefter vil der typisk være en stund med lovsang, hvor vi synger en række (normalt 3-4) sange, der i stil og opbygning minder mere om nutidig rytmisk musik end de traditionelle salmer.

Efter lovsang går børnene til børnekirke, og dagens taler går på.

Ved langt størstedelen af cafégudstjenesterne afsluttes med nadver, og som oftest er der i den sammenhæng også mulighed for forbøn – altså at nogle beder for et specifikt behov man måtte have. Det hele foregår naturligvis i diskrete og respektfulde rammer.

Som afslutning på en cafégudstjeneste lyses velsignelsen, og gudstjenesten er herefter officielt slut. Nogle gange (som regel første søndag i måneden) er der fællesspisning efter gudstjenesten, og oftest er der under alle omstændigheder nogle, som bliver hængende lidt til uformelt samvær, inden turen går hjemad.

Classic

”Classic” er vores gudstjenesteform, som henvender sig til det lidt mere modne segment. Classic finder sted den sidste søndag i måneden kl. 10.00, hvor der ligesom til cafégudstjeneste startes med morgenmad, inden gudstjenesten starter kl. 10.30.

Classic ligner i form og indhold langt hen ad vejen den almindelige cafégudstjeneste, men f.eks. sangvalget rammer en stil, som mange mindes fra ”de gode gamle dage”. Det vil typisk være sange fra Evangeliesangbogen, der synges her.

Desuden repræsenterer både mødeleder og prædikant som oftest den lidt mere aldrende gruppe.

Se i kalenderen, hvornår den næste gudstjeneste finder sted.