Vi har for år tilbage formuleret en vision for kirken, som lyder således:

Vi er kaldet til at være deltagere i Guds mission i mennesker omkring os med fokus på Amager.

Visionen kommer bl.a. til udtryk i følgende fem værdier/fokuspunkter:

Discipelskab:

Vi vil vælge Guds prioriteter før vores egne som efterfølgere af Jesus.

Forvalterskab:

Vi vil prioritere, at vores ressourcer og struktur til stadighed tjener Guds mission.

Fællesskab:

Vi vil involvere os i hinandens liv på tværs af alder og andre forskelligheder.

Søge Jesus:

Vi vil søge Jesus i bøn og tilbedelse og lade os blive forvandlet af ham.

Vinde mennesker:

Vi vil se mennesker komme til tro og blive disciple af Jesus – lokalt og globalt.