Sådan støtter du Amagerbro Frikirke økonomisk

Hvis du vil være med til at støtte Amagerbro Frikirke økonomisk, har du forskellige muligheder rent praktisk:

1. Fast støtte og skattefradrag:

Hvis du vil støtte kirken på fast basis, er det muligt at oprette en fast bankoverførsel, hvor du angiver det beløb, du vil give, med den frekvens du ønsker. Overførslen skal rettes til reg. 3733 konto 3116235994.

Ønskes fradrag for støtten bedes navn angivet på overførslen, så det kan identificeres af kirkens kasserer. Se linket nedenfor for at læse mere om fradragsmuligheder.

2. Kontante Gaver & overførsler:

Du kan også lægge en kontant pengegave i kurven på en given søndag. Hvis man vil have fradrag fra skat for sine kontantgaver, skal man sørge for, at gaven er lagt i en giverkuvert med detaljer om indbetaler udfyldt. Giverkuverter forefindes i kirkesalen.

Alternativt kan du overføre penge til kirkens bankkonto i Danske Bank med reg.nr. 3733, kontonr. 3116235994.

Sørg for, at dit navn fremgår i teksten til kirkens bank, så vi kan finde frem til, hvem der skal have fradrag for gaven.

Læs mere om fradragsregler her, eller klik her for at læse om vores økonomiske visioner og prioriteter.